Uitklap-ico Boom Inklap-ico Boom Empty

POLITIEK­COMPENDIUM.NL

sfeerafbeelding 2 Compendium (3 kaartjes van Nederland)

De kabinetsformatie van 2017

 16 maart: Schippers (VVD) verkenner

Op 16 maart, de dag na de verkiezingen, sprak de voorzitter van de Tweede Kamer Arib met de voorzitters van de Tweede-Kamerfracties. Daarna stelde zij drs. E.I. Schippers (VVD) aan als 'verkenner' in de kabinetsformatie. 

Schippers onderzocht welke opdracht aan een informateur gegeven zou kunnen worden. In eerste instantie zou haar verslag op 22 maart gereed zijn zodat de Kamer op 23 maart zou kunnen debatteren over de uitkomsten van de verkenning. Op 21 maart maakte Schippers echter bekend meer tijd nodig te hebben. De verkenning werd daarom eerst op maandag 27 maart naar de Kamer gezonden. 

28 maart: Schippers (VVD) informateur

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag 28 maart over het verslag van de verkenner en verzocht vervolgens per motie Schippers (VVD) om als informateur de mogelijkheden te onderzoeken van een coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. In de motie staat verder dat de Voorzitter van de Tweede Kamer en de Koning met een zekere regelmaat zullen worden geïnformeerd over de voortgang van de informatiegesprekken. De motie werd aangenomen met de stemmen van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS en DENK vóór. 

Zie:

  • Bijlage 34.700, Handelingen Tweede Kamer, 2016-2017, nr. 1 e.v.