Uitklap-ico Boom Inklap-ico Boom Empty

POLITIEK­COMPENDIUM.NL

sfeerafbeelding 2 Compendium (3 kaartjes van Nederland)

De kabinetsformatie van 2017

Schippers verkenner

Op 16 maart, de dag na de verkiezingen, sprak de voorzitter van de Tweede Kamer Arib met de voorzitters van de Tweede-Kamerfracties. Daarna stelde zij drs. E.I. Schippers (VVD) aan als 'verkenner' in de kabinetsformatie. 

Schippers onderzocht welke opdracht aan een informateur gegeven zou kunnen worden. In eerste instantie zou haar verslag op 22 maart gereed zijn zodat de Kamer op 23 maart zou kunnen debatteren over de uitkomsten van de verkenning. Op 21 maart maakte Schippers echter bekend meer tijd nodig te hebben. De verkenning werd op maandag 27 maart naar de Kamer gezonden. De Tweede Kamer zal er op dinsdag 28 maart over debatteren. 

Zie:

  • Bijlage 34.700, Handelingen Tweede Kamer, 2016-2017, nr. 1