Uitklap-ico Boom Inklap-ico Boom Empty

POLITIEK­COMPENDIUM.NL

sfeerafbeelding 2 Compendium (3 kaartjes van Nederland)

Algemene bronnen

Prof. dr. H. Daalder, drs. J.G. Gosman, D. van Rheenen en dr. G. Voerman

Wie de Nederlandse samenleving wil bestuderen, heeft een overvloed van materiaal ter beschikking. Dit materiaal wordt in de volgende hoofdstukken naar onderwerp gerangschikt. Daaraan vooraf gaat een overzicht van bronnen, verzamelingen en hulpmiddelen, die onafhankelijk van een bepaald onderwerp voor onderzoekers en andere lezers van belang kunnen zijn. Aandacht daarbij krijgen:

Indeling